Adatvédelmi tájékoztatás:

Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.

A Vásárlóink, regisztrált ügyfeleink és weboldalon Hírlevélre feliratkozó személyek tekinthetők Érintettnek, a Szolgáltató Webonline Kft. pedig Adatkezelőnek minősül a fenti jogszabály alapján.

1. Adatkezelés jogalapja: A Webonline Kft. adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak

2. Érintettek hozzájárulása: Az érintett a megrendelés során az ÁSZF elfogadásával illetve a hírlevére történő feliratkozással hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez.

3. Adatkezelés célja, kezelt adatok köre:

1.) Hírlevelek: Az adatkezelés célja webáruház vonatkozásában a weboldalon a hírlevélre feliratkozott érdeklődők értesítése új ajánlatainkról, akcióinkról, nyereményjátékokról. Ennek érdekében a hírlevélre feliratkozott érdeklődők e-mail címét és nevét és irányítószámát tartjuk nyilván.

2.) Megrendelés, Regisztráció: A weboldalon történt Regisztráció illetve a megrendelés során megadott személyes adatokat (név,cím, e-mail cím, lakcím, irányítószám, szállítási cím, telefonszám) tárolja a vásárlás nyilvántartása, visszakereshetősége és a kapcsolattartás céljából.

4. Adatkezelés időtartama: Szolgáltató (adatkezelő) a megrendelés során megadott személyes adatokat és a hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatokat mindaddig tárolja, amíg az Érintett az adatbázisból történő törlését nem kéri.

Vásárló a regisztráció során is feliratkozhat hírlevélre, azonban a hírlevelek tartalmaznak egy leiratkozó linket arra az esetre, ha vevő később mégsem szeretne hírlevelet kapni, erre kattintva sikeresen leiratkozhat.

5. Adatkezelés elvei:

Személyes adatait harmadik fél részére nem adjuk át és bizalmasan kezeljük, kivételt képez a termék kiszállítása (a szerződés teljesítése) érdekében az alvállalkozónként működő futárszolgálat részére történő név és lakcím átadása, aki a tőlünk kapott adatokat nem jogosult kezelni illetve harmadik fél részére továbbadni.

6. Tájékoztatás az Érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségekről:

Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését illetve törlését, zárolását.

Személyes adatainak kezelésével/helyesbítésével/törlésével kapcsolatban kérdéseit, észrevételei illetve kérelmét az ügyfélszolgálatunknak írt elektronikus levélben vagy postai úton Szolgáltató székhelyére vagy ügyfélszolgálatára címzett levélben küldje meg.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért a Szolgáltató nem felel.

Amennyiben nem ért egyet személyes adatainak kezelésével, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,www.naih.hu) továbbá bíróság előtt érvényesítheti igényét.